4/10
Skalní klášter Aladža a katakomby
V první úrovni uvidíte klášterní kostel původně dekorovaný freskami, které se však nedochovaly. Dále se tu nachází 6 mnišských cel, refektář s kuchyní, malou kaplí a kryptou. Ve druhé úrovni pak objevíte kaple s dochovanými fragmenty fresek.
5/10
Vápencová skála s vytesanými prostorami
6/10
Zbytky fresek a modlitební koutek
7/10
Skalní klášter Aladža a katakomby
10/10
Katedrála Alexandra Něvského v Sofii