2/17
Velká věž
Je 42 metrů vysoká a v průměru měří dvanáct metrů.
4/17
Vězení
Mezi slavnými vězni byli např.: Jindřich Habsburský, Karel IV. nebo Edward Kelley.
6/17
Oltář - Kaple Korunování Panny Marie
Oltář je uměleckou prací z doby po roce 1490, jejímž autorem je neznámý mistr, který pravděpodobně pocházel z okruhu Hanuše Spiesse z Frankfurtu nad Mohanem. Má podobu křídlové archy s dřevořezbou Korunování Panny Marie v centrální části, která je doplněna malovanými výjevy ze života Panny Marie a světců. Autorem maleb je neznámý malíř označovaný jako Mistr křivoklátského oltáře. Pohled Panny Marie směřuje do velké kamenné sedile vpravo v presbytáři, kde bývalo místo určené pro panovníka a jeho rodinu.
7/17
špatná vlastnost
V prvním desetiletí dvacátého století, kdy na hradě probíhaly stavební úpravy, přibyly do kaple nové dřevěné lavice ozdobené různými neexistujícími bytostmi zla, které se krčí před tváří boží. Lavice vyrobili místní řemeslníci, truhláři Celestýn a Václav Friebertovi.
9/17
Největší knihou ve sbírce je hebrejská didaktika ze 17. století, která váží přes 11 kilogramů a čítá na 2500 stran.
10/17
knihovna
čítá na 53 tisíc svazků. Prakticky ji shromáždil jen jeden jediný člověk – lantkrabě Karel Egon I. Na sklonku jeho života obsahovala okolo 20 tisíc svazků.
11/17
Sáňky
Velký sál královnina křídla zpřístupňuje sbírku historických saní z období baroka, rokoka a 19. století, které zdobí řezba i malba.
12/17
Zbroje
Rytířský sál
16/17
bitva se švédy
Velitel švédské armády Johan Gustafsson stál proti kastelánu Křivoklátu Petru Slabému a snažil se vyjednat podmínky kapitulace. Avšak vše bylo marné a boj propukl.