O nás

Projekt Phonecopy.com je v současností vyvíjen a provozován v rámci výzkumného a vývojového střediska "Invention Lab" společnosti e-Fractal.

"Invention Lab" je výzkumným a vývojovým střediskem s vlastním rozpočtem na vědu a výzkum a jeho cílem je podpora inovativních a kreativních projektů, realizovaných v rámci společnosti e-FRACTAL, která kromě přímé podpory zajišťuje i administrativní, technický a technologický provoz střediska a související logistiky.

Středisko bylo založeno již počátkem roku 2001 a od té doby se podílelo na mnoha projektech, které velice často přerostly hranice České republiky. Jedním z prvních projektů byl Lotus Notes Connector pro MS MIS, který později odkoupila společnost Microsoft International (Redmond US), dále projekt Galileo Terminal pro společnosti Galileo International (UK), Projekt obousměrného messagingu SMS Touch nebo projekt Business Process Analysis nástroje s kódovým názvem Komet, později prodaného investorům ze společnosti CRAFT.CASE (UK). Jedním z posledních projektů je aplikace pro řízení znalostí Knowledge management system a také technologická platforma pro zálohování a synchronizaci dat z mobilních zařízení, která je použita i v projektu Phonecopy.

Invention Lab získává finanční prostředky pro investice ze třech různých zdrojů: stálé, rozpočtované platby ze společnosti e-Fractal, významnou část prostředků získaných prodejem nebo provozem předchozích projektů a v poslední době zvyšující se podíl finančních prostředků od externích investorů, kteří mají zájem využít služeb Invention Labu pro výzkum a vývoj vlastních projektů.

e-FRACTAL s.r.o.
Vinohradská Business Centrum
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: +420 222 523 000
Fax: +420 222 524 060
Manažer pro Invention Lab
Ing. Jiří Berger, MBA
.