Ochrana soukromí

PhoneCopy poskytuje ochranu soukromí za účelem informování o naší ochraně soukromí a procedurách týkající se shromažďování a zveřejňování osobních údajů, které získá od našich uživatelů na www.phonecopy.com (“tyto Stránky“). Tato ochrana soukromí platí jen pro informace, které poskytnete skrze tyto Stránky. Ochrana soukromí může být časem upravena a veškeré změny budou včas oznámeny jejich aktualizací na Stránkách.

Shromažďování osobních údajů

Při užívání těchto stránek nám uživatel může poskytnout své osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno uživatele, telefonní číslo, platební údaje, jazykovou předvolbu, IMEI mobilního zařízení, emailovou nebo poštovní adresu, fotografie, videosekvence, dále informace z počítače uživatele, jako např. IP adresu, specifikaci webových stránek, které uživatel navštívil a další údaje. Ke shromažďování užíváme, jako mnoho jiných, také tzv. cookies, tj. malé datové soubory, které umístíme na počítač uživatele za účelem ukládání záznamů. Užíváme tzv. trvalé cookies používané zejména k přihlašování na Stránky, a také dočasné cookies k efektivnějšímu porozumění užívání našich služeb uživatelem. Ve Vašem počítači můžete akceptování cookies zakázat, nicméně tak bude zároveň zamezeno plnému využití všech funkcí Stránek.

Společnost e-FRACTAL s.r.o., provozovatel stránek www.phonecopy.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb i GDPR. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Osobní údaje uživatele mohou být užity následujícími způsoby:
(i) k provozování a zdokonalování Stránek služeb, vlastností a obsahu
(ii) ke správě užívání Stránek uživatelem
(iii) k lepší a snadnější orientaci na Stránkách
(iv) k lepšímu pochopení potřeb a zájmů uživatele
(v) k plnění požadavků,
(vi) k přizpůsobení se zkušenostem uživatele
(vii) k poskytování nebo nabídce aktualizací software a jiných produktů.

Informace získané technickými prostředky (jako automatické záznamy provedené naším serverem nebo prostřednictvím cookies) užíváme za účelem výše uvedeným a v souladu s monitorováním užívání našich Stránek a našich služeb, k technické administraci Stránek, ke zvýšení funkcionality Stránek a zdokonalení uživatelského prostředí na míru potřebám uživatele, k vytváření a získávání potřebných dat a informací týkající se zájmů uživatele, vlastností a chování našich uživatelů, a k ověření toho, zda návštěvníci našich Stránek získali požadované nebo očekávané služby.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je určena k zálohování některých osobních dat z mobilního zařízení uživatele do jeho vzdáleného uživatelského účtu na serveru https://www.phonecopy.com. Používáním mobilní aplikace uživatel souhlasí se shromažďováním a používáním některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR. Pro účely zálohování a synchronizace uživatelských dat a správy uživatelského účtu aplikace shromažďuje:
• emailovou adresu uživatele – pro správu uživatelského účtu
• identifikátor instalace aplikace – pro odlišení více zařízení v účtu mezi sebou
• chybové zprávy – pro ladění chyb a zlepšování aplikace.

V závislosti na používaných funkcích mobilní aplikace může uživatel poskytnout některé další osobní údaje, které bude aplikace shromažďovat. Tyto údaje zahrnují:
• seznam kontaktů
• zprávy SMS
• seznam hovorů
• fotografie
• videosekvence

Před použitím vybraných funkcí je nutné povolit mobilní aplikaci přístup na zařízení:
• ke kontaktům – pro zálohu, synchronizaci a obnovu kontaktů
• ke zprávám SMS – pro zálohu, synchronizaci a obnovu SMS
• k seznamu hovorů – pro zálohu seznamu hovorů
• k fotkám a videím – pro zálohu, synchronizaci a obnovu fotografií a videí
• k fotoaparátu – pro účely přihlášení do aplikace naskenováním QR kódu

Pro správný chod zálohy, synchronizace či obnovy položek je nutné povolit aplikaci zobrazovat uživateli notifikace.

Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají výhradně k poskytování a zlepšování našich služeb. Nebudeme používat ani sdílet vaše informace s nikým jiným, než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Sdílení a zveřejnění informací

Uživatelé PhoneCopy, doporučujeme chránit citlivé údaje uživatele. Poskytovatelé služeb, obchodní a jiní partneři: za účelem poskytování našich služeb našim jménem můžeme používat třetí osoby (ukládání dat, údržba, správa databází, analýza webu, způsoby plateb, zlepšování vlastností Stránek). Tyto třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům, avšak pouze v rozsahu k plnění těchto úkolů naším jménem.

Změna nebo mazání vašich údajů

PhoneCopy zajišťuje zálohy uživatelských dat pro případ jejich ztráty. Uživatelé mohou prohlížet, aktualizovat, opravovat, obnovovat nebo mazat veškeré osobní údaje poskytnutá v rámci jejich registrace nebo prostřednictvím zákaznické podpory. Tyto zálohy jsou udržovány po dobu nezbytně nutnou pro provoz systému.

Bezpečnost

PhoneCopy má zásadní zájem na zabezpečení údajů a informací uživatele. Využíváme přiměřená opatření k ochraně dat uživatele od neautorizovaného přístupu.

Naše zásady vůči dětem

Tyto Stránky nejsou určeny pro děti mladší 18ti let. Vědomě neshromažďujeme osobní data dětí mladších 15ti let. Pokud takovou skutečnost zjistíme, okamžitě tato data vymažeme z našich databází. V případě, že rodič nebo zákonný zástupce pojme podezření, že jeho dítě nám poskytlo osobní údaje, může nás kontaktovat na .

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky ohledně ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na .

Poslední změna: 2.1.2024 Předchozí verze