Zálohujte kalendář z Google Calendar

Google Calendar

Návody pro synchronizaci s bezpečným cloudem

Podporované funkce

  • synchronizace kalendáře

Zařízení Google Calendar je na PhoneCopy podporované. Následující nastavení se může drobně lišit v závislosti na verzi firmware v zařízení.

Textový návod - Jak synchronizovat

S Google Calendar