Spolupráce s PhoneCopy

PHONECOPY jako Personal Cloud

PhoneCopy.com je služba poskytující správu a zálohu dat z mobilního telefonu na privátní cloudové úložiště. Cloudová aplikace umožňuje synchronizaci/zálohu kontaktů, SMS zpráv a médií (a mnoha dalších) mezi mobilním zařízením a serverem PhoneCopy.com. Data jsou tak neustále aktuální a s bezpečnou archivací jejich změn.

Efektivní nástroj podporující nové příležitosti pro mobilní operátory

Silná konkurence v oboru telekomunikací vytváří tlak na snižování cen při současném zachování úrovně poskytovaných služeb. S PhoneCopy.com. můžete tento fenomén zastavit, nebo alespoň zpomalit, být tak krok před konkurencí a odlišit se! Poskytujte přidanou hodnotu svým zákazníkům pomocí dodatkových služeb.


VÝHODY PRO OPERÁTORY

trends

 1. Možnost co-brandingu
 2. Přidaná hodnota pro zákazníky – vyšší zabezpečení
 3. Small Smart Services – generování nových příjmů ze služeb spojených se zálohou fotografií a videí
 4. Nevyžaduje propojení s billingovými systémy
 5. Data mohou být uložena v definovaném geografickém umístění
 6. Odlišení od konkurence – jedinečný benefit jako argument pro nové klienty
 7. Udržení zákazníků – nabídněte stávajícím zákazníkům nové služby
 8. Zmírnění cenové eroze – argument při cenovém vyjednávání
 9. Generování nových příjmů a obchodních příležitostí
  o zvýšení ARPU až o 1,33USD měsíčně v přímém efektu
  o navýšení ARPU až o 0,50USD v podpoře prodeje datových balíčků
 10. Zvýšení hodnoty portfolia
  o zamezením odlivu zákazníků
  o zajištěním profesionální a spolehlivé zálohy dat

PHONECOPY.COM MEDIA STORAGE BUSINESS MODEL

Profitujte z výhod personal cloudu, který je trendem současných služeb a nabízí zajímavé navýšení ARPU, které je navíc podpořené rostoucím rozlišením fotografií a videosekvencí pořizovaných mobilními telefony a také narůstající kapacitou paměťového úložiště nových modelů mobilních telefonů.

Modely spolupráce:

 1. Partner (operátor) přidá vybraný objem úložiště klientům, jež mají nárok na verzi Premium. Cena bude účtována za zakoupený objem (1 GB, 2 GB, 5 GB apod.), ať již je využitý nebo ne. Cena je nejnižší v poměru za GB
 2. Partner může nabídnout úložiště zákazníkům v rámci PhoneCopy Premium. Cena je účtována pouze za klienty, kteří službu aktivují a také dle objemu dat. V poměru na GB je o něco vyšší.
 3. Partner může nabízet upgrade na větší velikost úložiště (např. partner nabídne objem 1 GB jako součást vlastního platného tarifu. Pokud se klienti rozhodnou koupit větší úložiště a zakoupí jej prostřednictvím PhoneCopy.com, PhoneCopy.com platí podíl partnerovi)